Дисципліни

Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі

 1. Охорона праці в галузі.
 2. Нові інформаційні технології та ТЗН.
 3. Безпека життєдіяльності.
 4. Методика навчання безпека життєдіяльності.
 5. Основи охорони праці та БЖД.
 6. Вибрані питання шкільного курсу фізики.
 7. Вступ до спеціальності.
 8. Автотракторна справа.
 9. Машинознавство.
 10. Основи виробництва.
 11. Технічна механіка.
 12. Інноваційні технології управління навчання фізики.
 13. Основи інформаційних технологій та ТЗН.
 14. Обчислювальна техніка та ТЗН.
 15. Основи обчислювальної техніки та ТЗН.
 16. Основи інформатики та ТЗН.
 17. Креслення з методикою його викладання.
 18. Матеріалознавство.
 19. Методика Навчання Фізики.
 20. Вибрані питання методики навчання фізики.
 21. Методика викладання фізики у ВНЗ.
 22. Методика навчання фізики в старших класах.
 23. Фізичний практикум з використанням лазерних засобів.
 24. Формування світоглядних компетентнісних якостей майбутнього вчителя фізики.
 25. Методики наукових досліджень.
 26. Сучасні ТЗН.
 27. Технічна творчість.
 28. Основи технічного конструювання.
 29. ТЗН.
 30. Методика трудового навчання.
 31. Цивільний захист.
 32. Соціальна та екологічна безпека діяльності.
 33. Дидактичні основи професійної освіти.
 34. Методологічні засади професійної освіти.
 35. Основи охорони праці.
 36. Цивільна оборона.