Дисципліни

Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі

Дисципліни Викладач  
1 Вступ до спеціальності Ніколаєв О.М.,  Поведа Т.П.  
2 Методика навчання фізики Атаманчук П.С., НіколаєвО.М., Поведа Т.П.  
3 Безпека життєдіяльності та охорона праці Мендерецькиц В.В., Поведа Т.П.  
4 Основи технічного конструювання, інженерна та комп’ютерна графіка Кух А.М.  
5 Метрологія та ергономіка в організації охорони праці Мендерецький В.В., Поведа Т.П., Чорна О.Г.  
6 Метрологічні стандарти та ергономіка в організації охорони праці Мендерецький В.В., Поведа Т.П.  
7 Методика викладання загальнотехнічних дисциплін у вищій школі Панчук О.П.  
8 Безпека сучасних виробничих технологій Мендерецький В.В., Панчук О.П.  
9 Методика наукових досліджень Кух А.М.  
10 Дидактика професійної освіти Кух А.М., Чорна О.Г.  
11 Цивільний захист та техногенна безпека Панчук О.П.  
12 Теорія машин і механізмів Панчук О.П.  
13 Технічна механіка Білик Р.М., Пташнік Л.І.  
14 Методика навчання фізики та астрономії у старших класах ЗНЗ та методика навчання технологічних дисциплін у ЗНЗ Ніколаєв О.М.  
15 Інформаційні технології в науково-педагогічних дослідженнях Кух А.М.  
16 Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту Поведа Т.П.  
17 Вступ до спеціальності: ЗМ Безпека життєдіяльності Мендерецький В.В., Панчук О.П., Поведа Т.П., БіликР.М., Пташнік Л.І., Чорна О.Г.  
18 Дидактичні основи професійної освіти Кух А.М., Поведа Т.П.  
19 Машинознавство та технічне креслення Білик Р.М.  
20 Дидактичні основи технічної творчості Пташнік Л.І.  
22 Мененджмент запобігання ризиків у професійній підготовці майбутнього фахівця Чорна О.Г.  
23 Машинознавство Білик Р.М.  
24 Основи технічного конструювання Пташнік Л.І.  
25 Методика навчання фізики у ВНЗ Мендерецький В.В., Поведа Т.П.  
26 Безпека експлуатації інженерного обладнання та будівель Білик Р.М.  
27 Технологічний практикум в навчально-виробничих майстернях Панчук О.П., Пташнік Л.І.  
28 Пожежна безпека виробництв

 

Поведа Т.П.  
29 Організаційно-технічне та ергономічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі Чорна О.Г.  
30 Охорона праці в галузі Панчук О.П.  
31 Державне та галузеве управління охороною праці та техногенною безпекою Панчук О.П., Пташнік Л.І.  
32 Інноваційні технології викладання фізики у вищій школі Атаманчук П.С.  
33 Практикум з методики  і техніки фізичного експерименту Кух А.М.  
34 Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель Білик Р.М.  
35 Безпека життєдіяльності Білик Р.М., Чорна О.Г.