Комплекс навчально-методичного забезпечення

Навчально-методичний комплекс «ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

 

Анотація навчальної дисципліни «Комунікаційні процеси в педагогічній діяльності»

Анотація навчальної дисципліни «Методика професійного навчання: основні технології навчання»

Комунікативні процеси в педагогічній діяльності (навчальна програма)

Методика професійного навчання: основні технології навчання (навчальна програма)

Комунікаційні процеси в педагогічній діяльності (робоча програма)

Методика професійного навчання: основні технології навчання (робоча програма)

Зразки тестових завдань

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента

Зміст лекційного курсу «Теорія і методика виховної роботи»

Педагогічні ситуації для розгляду на практичних заняттях

Практичне заняття  № 1 з теми: Сутність процесу виховання. Основні напрямки виховання особистості

Теорія і методика виховної роботи (навчальна програма)

Теорія і методика виховної роботи (робоча програма)

Короткий термінологічний словник

Основи охорони праці

Креативні технології навчання

Методичні рекомендації