Конференції


Міжнародна наукова інтернет-конференція
«STEM-ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ»
присвячена 100-річчю з дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
3-4 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про підготовку матеріалів до збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 24. Серія педагогічна

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

3 – 4 жовтня 2018 року на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка планується проведення Міжнародної наукової інтернет-конференції в режимі відеозв’язку (Skype) на тему: «STEM-ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ».

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів,  представників державних установ освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів.

ЗМІСТОВІ  НАПРЯМИ  КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • компетентність і світогляд як показники дієвості навчання фізики;
 • концептуальні орієнтири фізико-технологічної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання у школі;
 • прогнозування як засіб подолання кризових явищ в навчанні педагога фізико-технологічного профілю;
 • основи управління процесами формування авторського педагогічного кредо в майбутніх педагогів фізико-технологічних спеціальностей.

Статті будуть опубліковані у 24-му випуску збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (збірник зареєстровано як фаховий: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015р.) Збірник є рецензованим періодичним науковим виданням, внесеним до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH.

Для завчасної підготовки програми і реферативних матеріалів конференції просимо подати до Оргкомітету тему доповіді і реферат (анотацію) до 15 червня 2018 р.

Термін подання матеріалів (назва статті до збірника наукових праць і тема доповіді на конференції можуть не обов’язково співпадати) – до 31 червня 2018 р.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату та коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них.

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення щодо її публікації, про що повідомляється авторові. Статті, які не відповідають зазначеним нижче вимогам, редакція не розглядає.

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1

До редколегії матеріали потрібно надсилати у такому вигляді:

електронний варіант статті до 12 сторінок разом із трьома анотаціями (120-140 слів): формат документа А-4, відстань між рядками 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Тimes New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу 2,5 см, праворуч 1 см; абзацний відступ 1; у текстовому документі не використовувати переносів; формули створювати у редакторі Microsoft Education 3.0 або Much type; таблиці, рисунки, малюнки повинні мати наскрізну нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт (рисунки повинні бути чіткими); документ зберегти у форматі: «Текст у форматі RTF».

Структура оформлення матеріалів статті:

 1. УДК (у лівому верхньому куті сторінки).
 2. Ініціали та прізвище автора (по центру).
 3. Назва закладу та Email автора (по центру).
 4. Назва статті.
 5. Анотації у формі висновків (120-140 слів) та ключові слова (8-10 слів ) українською, англійською та російською мовами.
 6. Матеріал статті з виділенням жирним шрифтом заголовків структурних елементів.
 7. Список використаних джерел (оформлений згідно останніх вимог до бібліографії).
 8. Ініціали і прізвище автора, назва статті, назва закладу та список використаних джерел транслітерацією (для перекладу тексту, написаного українською, використовувати ua.translit.net).
 9. Відомості про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь; звання; посада; місце роботи; адреса; логін (аккаунт) Skype, номер телефону; відділення найближчої Нової пошти.

Видання збірника здійснюється із залученням авторських коштів:  40 грн.  за 1 сторінку  тексту статті.

Електронні версії матеріалів потрібно надсилати на Email:  mvf-2016@ukr.net

Паперову версію статті (з підписом автора)  і  поштовий переказ за послуги друку надсилати за адресою:

Трипалюк Максим Святославович (відповідальний секретар),

фізико-математичний факультет,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Уральська, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

Тел.: (03849) 3-16-01; факс (03849) 3-07-83; моб. 097-128-4890

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СУПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ В ОДНОМУ ФАЙЛІ: