Лабораторні роботи

Орієнтовна тематика робіт лабораторного практикуму з методики і техніки навчального фізичного експерименту

Основна школа

Розділ 1. Методичне спрямування експериментальних досліджень в рамках дисципліни «Вибрані питання шкільного курсу фізики».

Робота № 1.1. Два способи вимірювання маси тіла;

Робота № 1.2. Вивчення закону збереження імпульсу при пружному ударі куль;

Робота № 1.3. Енергія, робота, потужність;

Робота № 1.4. Вивчення коливань пружинного маятника;

Робота № 1.5. Поверхневий натяг рідин;

Робота № 1.6. Вимірювання температурного коефіцієнта опору міді;

Робота № 1.7. Зняття вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода;

Робота № 1.8. Вимірювання індуктивності котушки за її опором змінному струму;

Робота № 1.9. Спостереження спектрів випромінювання і поглинання;

Робота № 1.10. Дослідження залежності сили фотоструму від поверхневої густини потоку випромінювання;

Розділ 2. Організація професійно-методичного удосконалення фахівця у творчому використанні лабораторного обладнання.

Робота № 2.1. Вивчення шкільних електровимірювальних приладів;

Робота № 2.2. Джерела електричного струму;

Робота № 2.3. Ознайомлення з роботою вакуум-насосів та гідравлічного преса;

Робота № 2.4. Вивчення електронного осцилографа звукового генератора та підсилювача;

Робота № 2.5. Види проектування;

Розділ 3. Методика цільової організації та проведення навчального фізичного експерименту.

Робота № 3.1. Фронтальні досліди та демонстрації при проведенні перших уроків фізики у 7-му класі;

Робота № 3.2. Фронтальні досліди та демонстрації при вивченні теми «Починаємо вивчати фізику»;

Робота № 3.3. Фізичний експеримент у темі: «Будова речовини»;

Робота № 3.4. Вивчення світлових явищ;

Робота № 3.5. Використання світлових явищ;

Робота № 3.6. Навчальний експеримент при вивченні механічного руху;

Робота № 3.7. Навчальний експеримент при вивченні обертального та коливального рухів;

Робота № 3.8. Навчальний експеримент при вивченні звукових явищ;

Робота № 3.9. Навчальний експеримент при вивченні взаємодії тіл;

Робота № 3.10. Навчальний експеримент при вивченні моменту сили та простих механізмів;

Робота № 3.11. Навчальний експеримент під час вивчення основних видів сил;

Робота № 3.12. Тиск, тиск у газах і рідинах;

Робота № 3.13. Атмосферний тиск;

Робота № 3.14. Архімедова сила;

Робота № 3.15. Навчальні демонстрації при вивченні роботи, потужності, енергії;

Робота № 3.16. Навчальний експеримент при вивченні теплових явищ;

Робота № 3.17. Експериментальне вивчення властивостей твердих тіл та рідин;

Робота № 3.18. Фізичний експеримент при вивченні теплових машин;

Робота № 3.19. Навчальний експеримент при вивченні електричного поля;

Робота № 3.20. Експеримент при введенні поняття електричного струму;

Робота № 3.21. Вивчення закону Ома, роботи і потужності електричного струму;

Робота № 3.22. Навчальний експеримент при вивченні проходження електричного струму в різних середовищах;

Робота № 3.23. Навчальний експеримент при вивченні магнітного поля;

Робота № 3.24. Електромагнітна індукція. Використання магнітних явищ;

Робота № 3.25. Атомне ядро. Ядерна енергетика;

 

Старша школа

Розділ 1. Експериментально-методична діяльність майбутнього учителя фізики під час вивчення «Механіки».

Робота № 1.1. Навчальний експеримент в ході вивчення кінематики;

Робота № 1.2. Організація експериментальних досліджень при вивченні криволінійних та обертальних рухів;

Робота № 1.3. Демонстрації під час вивчення законів Ньютона;

Робота № 1.4. Експериментальна підготовка при вивченні сил у природі та застосувань законів руху;

Робота № 1.5. Рівновага та стійкість тіл і конструкцій;

Робота № 1.6. Закон збереження імпульсу та реактивний рух;

Робота № 1.7. Експериментальне вивчення «Закону збереження енергії»;

Робота № 1.8. Дослідження механічних  коливань;

Робота № 1.9. Навчальний експеримент під час вивчення  механічних хвиль;

Робота № 1.10. Дослідне забезпечення вивчення акустичних явищ;

Робота № 1.11. Дослідження інфра  – та  ультразвуків;

Розділ 2. Система дослідів під час вивчення «Рідин та газів» і «Молекулярної фізики» у старшій школі.

Робота № 2.1. Вивчення руху рідин і газів. Закон Бернуллі;

Робота № 2.2. Молекулярно-кінетична теорія;

Робота № 2.3. Дослідне забезпечення термодинаміки;

Робота № 2.4. Властивості пари;

Робота № 2.5. Властивості поверхневого натягу рідин;

Робота № 2.6. Теплове розширення твердих тіл;

Розділ 3. Експериментально-методична діяльність майбутнього учителя фізики в процесі вивчення розділу «Електричне поле і струм».

Робота № 3.1. Навчальний експеримент в ході вивчення електростатики;

Робота № 3.2. Електроємність. Конденсатори;

Робота № 3.3 Навчальний експеримент при вивченні постійного струму;

Робота № 3.4. Закони постійного струму;

Робота № 3.5. Електричний струм в рідинах;

Робота № 3.6. Електричний струм в газах;

Робота № 3.7. Електричний струм у вакуумі та розріджених газах;

Робота № 3.8. Електричний струм у напівпровідниках;

Розділ 4. Система дослідів в процесі вивчення розділу «Електромагнітне поле» у старшій школі.

Робота № 4.1. Магнітне поле струму;

Робота № 4.2. Магнітні властивості речовин;

Робота № 4.3. Практичне використання магнетизму;

Робота № 4.4. Електромагнітна індукція;

Робота № 4.5. Вихрове електричне поле. Явище самоіндукції;

Розділ 5. Навчальний фізичний експеримент в ході вивчення розділу «Коливання і хвилі».

Робота № 5.1. Вивчення вільних та вимушених електромагнітних коливань;

Робота № 5.2. Автоколивальні системи;

Робота № 5.3. Змінний електричний струм;

Робота № 5.4. Опори в колах змінного струму;

Робота № 5.5. Випрямлення та трансформація змінного струму;

Робота № 5.6. Електромагнітні хвилі;

Робота № 5.7. Технічне застосування радіохвиль;

Розділ 6. Навчальний фізичний експеримент в процесі вивчення розділу «Хвильова і квантова оптика».

Робота № 6.1. Навчальний експеримент під час вивчення геометричної оптики;

Робота № 6.2. Навчальний експеримент в ході вивчення хвильових властивостей світла;

Робота № 6.3. Дисперсія світла. Спектральний аналіз;

Робота № 6.4. Практичне використання оптичних явищ;

Робота № 6.5. Вивчення квантової фізики;

Робота № 6.6. Вивчення фізики атома та атомного ядра;

Розділ 7. Використання лазера у системі навчального фізичного експерименту в ході вивчення розділу «Хвильова і квантова оптика» у старшій школі.

Робота № 7.1. Навчальний експеримент під час вивчення геометричної оптики;

Робота № 7.2. Демонстрування  інтерференції світла за допомогою лазера;

Робота № 7.3. Використання лазера в ході вивчення дифракції світла;

Робота № 7.4. Дослідження поляризації світла за допомогою лазерної техніки.