Методичні рекомендації, програмні продукти

 

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського націо­нального університету імені Івана Огієнка / [упорядники: А. С. Попович, Н. М. Розумяк ; за ред. А. С. Попович]. — Кам’я­нець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2012. – 66 с.
   Планування та виконання науково-методичних проектів (курсова, дипломна, магістерська та дисертаційна роботи, наукова публікація) : методичні рекомендації / [укладачі: П. С. Атаманчук, Ю. В. Гнатюк, Ц. А. Криськов, А. М. Кух, В. С. Щирба]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 28 с.
  Педагогічна практика : програма та методичні рекомендації для студентів-магістрантів фізико-математичного факультету / [уклад.: П. С. Атаманчук, Л. О. Сморжевський, В. С. Щирба]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2009. – 15 с.
  Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для підго­товки бакалаврів на фізико-математичному факультеті / [укл. : П. С. Атаманчук, Л. О. Сморжевський, В. С. Щирба, Е. І. Федорчук, Т. В. Дуткевич]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка, 2008. – 54 с.
  Педагогічна практика : програма та методичні рекомендації для підготовки спеціалістів на фізико-математичному факультеті / Укл. : П. С. Атаманчук, Л. О. Сморжевський, В. С. ІЦирба, Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’япець-Подільський національ­ний університет, 2008. – 47 с.