Монографії

Атаманчук П.С. Управление процессом становления будущего педагога. Методологические основы / П. С. Атаман­чук. – Германия : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 137 с.
Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности / П.С. Атаманчук, К.Г. Никифоров, А.А. Губанова, Н.Л. Мыслинская. – Калуга–Каменец-Подольский: Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского, 2014. – 268 с.
Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учите­лів фізики : монографія / Оксана Миколаївна Семерня. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.– 376 с. – Бібліограф.: с. 316–345.
  Атаманчук П. С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія / П. С. Атаман­чук, О. П. Панчук. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — 252 с. — Бібліограф.: с. 238–251.
  Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] . редкол. тому : О. М.Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.
  Атаманчук П.С., Самойленко П.И., Сосницкая Н.Л. Элементы интерактивных технологий обучения физике: Учебное пособие. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 148 с.
  Мендерецький В.В. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: Монографія. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 256 с.
  Кух А.М. Теоретико-методичні засади формування системи методичної підготовки вчителів фізики: Монографія. – Київ, видавництво КПУ імені Драгоманова, 2006. – 260 с.
  Костюкевич Д.Я., Кух А.М. Методичні засади організації сучасного освітнього середо­вища з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Монографія –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: ПП Буйнипький О.А., 2006. – 228 с.
  Атаманчук П. С., Самойленко П. И. Дидактика физики (основные аспекты), Монография. Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006. – 245 с.
  Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчанням фізики: Моногра­фія. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. –  196 с.
  Атаманчук II.С. Інноваційні технології управління навчан­ням фізики. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. –174 с.
  Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 136 с.