Навчальна робота

Навчальна робота співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні якості освіти з дисциплін, що закріплені за кафедрою:

 • Вступ до спеціальності
 • Методика навчання фізики
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Основи технічного конструювання, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Метрологія та ергономіка в організації охорони праці
 • Метрологічні стандарти та ергономіка в організації охорони праці
 • Методика викладання загальнотехнічних дисциплін у вищій школі
 • Безпека сучасних виробничих технологій
 • Методика наукових досліджень
 • Дидактика професійної освіти
 • Цивільний захист та техногенна безпека
 • Теорія машин і механізмів
 • Технічна механіка
 • Методика навчання фізики та астрономії у старших класах ЗНЗ та методика навчання технологічних дисциплін у ЗНЗ
 • Інформаційні технології в науково-педагогічних дослідженнях
 • Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту
 • Вступ до спеціальності: ЗМ Безпека життєдіяльності
 • Дидактичні основи професійної освіти
 • Машинознавство та технічне креслення
 • Дидактичні основи технічної творчості
 • Мененджмент запобігання ризиків у професійній підготовці майбутнього фахівця
 • Машинознавство
 • Основи технічного конструювання
 • Методика навчання фізики у ВНЗ
 • Безпека експлуатації інженерного обладнання та будівель
 • Технологічний практикум в навчально-виробничих майстернях
 • Пожежна безпека виробництв
 • Організаційно-технічне та ергономічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі
 • Охорона праці в галузі
 • Державне та галузеве управління охороною праці та техногенною безпекою
 • Інноваційні технології викладання фізики у вищій школі
 • Практикум з методики  і техніки фізичного експерименту
 • Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель
 • Безпека життєдіяльності