Навчально-методичні посібники

 

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Т.П. Поведа, Р.М. Білик, О.Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – 107 с.

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Т.П. Поведа, Р.М. Білик, О.Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – 164 с.

 

 

 

Основи охорони праці: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 112 с.

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивіль­ний захист населення): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивіль­ний захист населення): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.
Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик, У.І.Недільська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.
Атаманчук П. С. Практичні заняття з методики навчання фізики (старша шкода) : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 272 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник. Видання 2-ге, стереотипне. – Кам’янець-По­дільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 136 с.
Охорона праці в галузі [текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик – К. : «Центр учбової літера­тури», 2013. – 322 с.
Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання: Навчальний посібник. / Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М., Чорна О.Г., Недільська У.І. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 136 с.
Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доп. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. II. Панчук, Р. М. Білик. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2012. – 280 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156 с.
Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Основи охорони праці. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони праці (Практичний курс): Навчальний посіб­ник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011 – 140 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний по­сібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011 – 204 с.
Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Ме­тодика навчання фізики» (загальні питання) : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, Т. П. Поведа. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 392 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні ос­нови): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2010. – 200 с.
Дмитренко П.В., Пташнік Л.І. Основи матеріалознавства: Навчальний посібник. – Кам’я­нець-Подільський: Думка, 2010. – 84 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: «Думка», 2009. – 152 с.
Збірник завдань з фізики для тематичного та підсумкового контролю /Укл.: Атаманчук П.С., Оленюк І.В., Зубков В.І. – Гусятин. 2009 р. – 194 с.
Атаманчук П. С. Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН: навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв, О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський: ФОГІ Сисин О.В., 2008. – 76 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експеримен­ту (11-й клас): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2008. – 212 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичний курс): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2008. – 108 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – 140 с.
Атаманчук П.С., Сосницька Н.Л. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізи­ці: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007 – 200 с.
Кух А.М. Матеріали для контролю якості знань студентів з курсу “Технічні засоби навчання”. – Кам’янець-Подільський, 2007 – 40 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (10-й клас): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2007 – 152 с.
Кух А.М. Практикум з шкільного фізичного експерименту: Практикум. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2007. – 140 с.
Атаманчук П.С., Лященко О.І., Мендерецький В.В., Кух А.М. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерту:  Навчальний посіб­ник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 216 с.
Пташнік Л.І., Дмитренко П.В. Технічні задачі та завдання: Навчальний посібник з технічних видів праці. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – 60 с.
Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього середовища: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-ІІодільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 130 с.
Кух А.М., Кух О М. Технічне забезпечення сучасного освітнього середовища: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 130 с.
Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (7-11 класи): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 132 с.
Дідович М.М., Пастушенко С.М., Сергієнко В. П. Розв’язування задач з фізики: Навч. посіб. – практикум: -К.: Діал, 2004. – 180 с.
Кух А.М., Кух О.М.Сучасні технічні засоби навчання. – Кам’янець-Подільський, КПДПУ, 2008 р. – 160 с.
Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (9-11 класи): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2001. – 76 с.
Кух А.М. Тематичні тестові завдання з фізики (7-8 клас): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – 80 с.
Сморжевський Л.О. та ін. Задачі з алгебри і початків аналізу: 1001 задача прикладного змісту: 10—11 кл./Л.О. Сморжевський, П.С. Атаманчук, А.М. Кух. – К.: А.С.К., 1999. – 153 с.: іл.
Атаманчук П.С., Власов В.А., КухА.М., Портяний І.П., Розумовська О.Б., Щирба В.С. Методика викладання інформатики в се­редній школі. Частина І. – Кам’янедь-Подільський: Інформаційно-видавничий відділ Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, 1997. – 84 с.
Збірник задач з фізики. Атаманчук П.С., Криськов А.А., Мендерецький В.В. / Під ред. П.С. Атаманчука — К., Школяр, 1996. – 304 с.