Наукові збірники

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 23: Теоритичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технічного профілю. – 179 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22: Дидактичнімеханізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – 250 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — Вип. 21: Дидактика фі­зики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фа­хівця фізико-технологічного профілю. — 356 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – 318 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інновацій­ні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 358 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’я- нець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. — 254 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становлен­ням учителя: фізика, технології, астрономія. – 330 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – 328 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педаго­гічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – 352 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогі­чна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. 14: Інновації в навчанні фізиці та ди­сциплін технологічної освітньої галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. – 226 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогіч­на: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний універ­ситет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 13. – 232 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія пе­дагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучас­ної освітньої парадигми. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – 328 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія пе­дагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Вип. 11. – 280 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія пе­дагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформацій­но-видавничий відділ, 2004. – Вип. 10. – 184 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-ви­авни чий відділ, 2003. – Вип. 9. – 178 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний універ­ситет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. – Вип. 8. – 344 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2000. – Вип. 6. – 228 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Дидактика природознавчо-мате­матичних дисциплін та освітніх технологій. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – Вип. 5. – 212 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (дидактика природознавчо-математичних дисциплін та освітніх технологій): Серія фізико-математична. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець- Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1998. – Вип. 4. – 76 с.