Тематика курсових, дипломних, магістерських

Тематика курсових робіт, які виконуватимуться на кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічно освітньої галузі в  2016-2017 н.р.

Петришена В.М. Використання конструкторів електронних схем для ознайомлення учнів з основами електроніки. Науковий керівник – Кух А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.

Дудченко В.А. Електронні ресурси інтернету для навчання учнів основам електроніки в школі. Науковий керівник – Кух А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.

Резніченко В.А. Система професійно-технічної освіти України. Науковий керівник – Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Волуйко Ю.В. Організація та методика проведення занять із використанням електронних ресурсів. Науковий керівник – Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Собань В.В. Методичні аспекти діяльності сайтів у закладах професійної освіти. Науковий керівник – Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Пищаль А.О. Організація дистанційного навчання учнів ПТНЗ у процесі вивчення дисциплін професійної підготовки. Науковий керівник – Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.

Попіль Т.М. Методика використання соціальних мереж для самоосвіти учнів у закладах професійної підготовки. Науковий керівник – Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.

Чорний І.Ю. Використання мультимедійних засобів під час вивчення електромагнітних явищ у ПТНЗ. Науковий керівник – Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Папевський О.Р. Міжнародні освітні програми для підвищення якості освіти студентів з України. Науковий керівник – Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Санніков А.В. Деякі особливості викладання основ електронніки, аналогової і цифрової схемотехніки та основ теорії кіл у ПТНЗ. Науковий керівник – Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Думанський Д.В. Використання наочних засобів у навчанні електротехнічних дисциплін. Науковий керівник – Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

Зварич С.С., Цвіненко О.Л. Техніко-технологічні особливості виготовлення випалювача. Науковий керівник – Пташнік Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

 

Тематика дипломних робіт, які виконуватимуться на кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічно освітньої галузі в  2016-2017 н.р.

Чаадаєва О.І Формування предметних компетентностей старшокласників з молекулярної фізики в умовах інтерактивних технологій навчання. Науковий керівник – Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Губанова А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Стагнюнас М.В. Технологічні схеми побудови уроків фізики в 9 класі. Науковий керівник – Кух А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін тех­нологічної освітньої галузі. Рецензент – Поведа Р.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Ялковська О.М. Використання електронних підручників та засобів Інтернет у вивченні теми «Оптика» учнями 11-го класу. Науковий керівник – Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор. Рецензент – Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри фізики

Хомякова А.О. Методичні основи активізації навчального фізичного експерименту в 10 класі. Науковий керівник – Ніколаєв О.М., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Сморжевський Ю.Л., кандидат педагогічних наук, доцент.

Гловюк Л.Г. Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей у процесі навчання фізики. Науковий керівник – Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, професор.

Кащук П.О. Використання мультимедійних технологій на уроках трудового навчання. Науковий керівник – Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Мястковська М.О., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Круць О.А. Методика реалізації проблемного навчання старшокласників з фізики. Науковий керівник – Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Оптасюк С.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Романина М.М. Особливості графічної підготовки школярів у процесі трудового навчання. Науковий керівник – Пташнік Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викла­дання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри фізики.

Хомовський О.Ю. Вивчення основ матеріало-знавства на уроках фізики і трудового навчання. Науковий керівник – Пташнік Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Губанова А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Тематика магістерських робіт, які виконуватимуться на кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічно освітньої галузі в 2016-2017 н.р.

Німчук Н.І. Студентська науково-дослідна діяльність як важливий засіб формування компетентнісних якостей майбутнього вчителя фізики. Науковий керівник – Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Губанова А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Бернацький М.М. Лабораторний практикум з методики навчання фізики як дієвий засіб підготовки майбутнього фахівця. Науковий керівник – Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Федорчук В.А., доктор технічних наук, професор.

Жук П.А. Використання творчих завдань в процесі підготовки вчителя фізики. Науковий керівник – Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор. Рецензент – Губанова А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Бабійчук І.В. Використання сучасних вимірювальних комплектів у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізики. Науковий керівник – Ніколаєв О.М., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, професор.

Бойко В.В. Методичні засади формування наукового світогляду в фаховій підготовці майбутнього вчителя фізики. Науковий керівник – Ніколаєв О.М., кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензент – Беркещук М.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Москальчук А.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні розділу «Оптика» в рамках проектної технології навчання. Науковий керівник – Кух А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Поведа Р.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Сочинський Р.І. Навчання студентів організації занять з фізики в основній школі за технологічними схемами. Науковий керівник – Кух А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. Рецензент – Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри фізики.

 

Перспективна Тематика дипломних робіт на 2016-2017 роки

Атаманчук П.С. Формування предметної компетентності з фізики в учнів основної школи з використанням засобів наочності.

Атаманчук П.С. Формування фізико-технологічних компетентностей старшокласників в  процесі вивчення електродинаміки.

Атаманчук П.С. Домашній навчальний експеримент як засіб результативності навчання з фізики учнів основної школи.

Атаманчук П.С. Систематизація та доцільність використання презентаційних матеріалів для уроків з фізики у 8 класі.

Атаманчук П.С. Систематизація та доцільність використання презентаційних матеріалів для уроків з фізики у 9 класі.

Кух А.М. Постановка комп’ютеризованого фізичного експерименту з фізики в старшій школі.

Мендерецький В.В Формування загальнонавчальних умінь учнів з розв’язку фізичних задач при вивченні теми «Кінематика» (9-й клас).

Мендерецький В.В Формування в учнів досвіду творчої діяльності у процесі вивчення теми «Динаміка» в 10-му класі.

Мендерецький В.В Формування в учнів пізнавального інтересу засобами навчального експерименту при вивченні теми «Оптичні явища» (8-й клас).

Ніколаєв О.М. Розвиток дивергентного мислення учнів при вивченні теми «Динаміка» у 9-му класі.

Ніколаєв О.М. Формування готовності майбутнього вчителя фізики до розв’язування експериментальних задач (8 клас. Розділ 1. Теплові явища).

Ніколаєв О.М. Формування предметних компетентностей учнів з розділу  “Механічний рух (основи кінематики)” (7-й клас).

Семерня О.М. Управління розвитком творчого мислення старшокласників з фізики при вивченні теми «Геометрична оптика» в 11-му класі.

Семерня О.М. Категорія дієвості в науковій діяльності школи «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Семерня О.М. Використання графічного методу в дослідженні механічних явищ учнями 7-го класу.

Семерня О.М. Оцінювання дієвості у результативному навчанні з фізики в старших класах.

Семерня О.М. Індукція і дедукція в практичній діяльності старшокласників з шкільного курсу фізики.

Поведа Т.П. Використання інтерактивних методик та технік на уроках фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Поведа Т.П. Використання саморобних приладів на уроках фізики в основній школі.

Поведа Т.П. Розробка і використання опорних конспектів у вивченні фізики за допомогою комп’ютерних технологій (на прикладі теми «Електродинаміка». 11 клас.).

Панчук О.П. Використання мультимедійних технологій на уроках трудового навчання.

Панчук О.П. Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання.

Панчук О.П. Реалізація міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання.

Панчук О.П. Проблемні ситуації на уроках трудового навчання та методика їх створення.

Панчук О.П. Проектно технологічний підхід при вивченні технології обробки деревини і металу у 5-9 класах.

Панчук О.П. Забезпечення єдиних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання як засіб його об’єктивізації.

Панчук О.П. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики на основі еталонних вимірників якості знань.

Панчук О.П. Нестандартний урок як засіб активізації пізнавальної діяльності та результативного навчання фізики.

Панчук О.П. Реалізація можливостей особистісно-орієнтованого навчання при здійсненні контролю за пізнавальною діяльністю учнів з фізики.

Панчук О.П. Реалізація теоретичного і емпіричного навчання фізиці на прикладі теми “Електромагнітні явища” у 9 класі.

Білик Р.М. Технічні задачі як один із шляхів формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики.

Пташнік Л.І. Елементи машинознавства на уроках фізики і трудового навчання.

Пташнік Л.І. Порівняльний аналіз при вивчені теми “Електричні явища” на уроках фізики і трудового навчання

Пташнік Л.І. Фізико-технічні задачі з фізики в старших класах загальноосвітньої школи.

Пташнік Л.І. Вивчення основ матеріалознавства на уроках фізики і трудового навчання.

Пташнік Л.І. Технічне моделювання при вивченні фізики і трудового навчання.

 

Перспективна тематика магістерських робіт на 2016-2017 роки

Атаманчук П.С. Основні механізми створення навчального середовища відповідного до стандарту фізичної освіти учнів основної школи.

Атаманчук П.С. Досвід створення та використання власних блогів для впровадження інноваційних технологій навчання фізиці.

Кух А.М. Формування функціональних компетентностей майбутніх учителів фізики при вивченні методичних дисциплін.

Кух А.М. Розвиток світоглядних компетентностей студентів засобами методики навчання фізики.

Кух А.М. Розробка проектно-вимірювального комплексу для підтримки експерименту з МНФ у ВНЗ.

Кух А.М. Методика наукових досліджень при підготовці робіт МАН.

Мендерецький В.В. Розвиток експериментальних умінь студентів з «Методики викладання фізики» засобами цифрових технологій.

Мендерецький В.В. Використання творчих завдань в процесі підготовки вчителя фізики.

Мендерецький В.В. Розвиток мотиваційної сфери учнів основної школи при вивчені фізики.

Мендерецький В.В. Розвиток екологічної компетентності учнів в навчанні фізики в основній школі.

Поведа Т.П. Використання міжпредметних зв’язків фізики та безпеки життєдіяльності в прцесі підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного прохілю.

Поведа Т.П. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя фізики в умовах контекстного навчання.

Поведа Т.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу “Методика навчання фізики».

Ніколаєв О.М. Організація фізичного практикуму майбутнім вчителем фізики з використанням сучасних вимірювальних комплектів.

Ніколаєв О.М. Підготовка майбутнього вчителя фізики до формування наукового світогляду.

Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики на молодших курсах навчання в університеті.

Семерня О.М. Структурні елементи методичної компетентності студентів бакалавріату.

Білик Р.М. Підготовка майбутнього вчителя фізики на основі інтегрованого підходу.

 

Тематика магістерських робіт для напряму «Освітні вимірювання»

 1. Шляхи об’єктивізації контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів з……….в умовах педагогіки співробітництва.
 2. Сучасні підходи до оцінки якості компетентнісної підготовки учня   з ………
 3. Основні теоретичні та практичні особливості технології педагогічних вимірювань.
 4. Загальні принципи відбору змісту тестових завдань з………. на основні врахування таксономії когнітивних і аффективних цілей навчання.
 5. Технології збору та обробки емпіричних матеріалів як засіб побудови тесту на рівні його відповідності до заданих критеріїв (на прикладі конкретної навчальної дисципліни).
 1. Застосування тестового контролю для оцінювання сформованості фахової компетентності студентів у галузі «Освітні вимірювання»
 2. Використання програмних засобів автоматизації виконання та опрацювання результатів тестування.
 3. Моніторинг сформованості інформатичних компетентностей вступників до магістратури зі спеціальності «Освітні вимірювання»
 4. Моніторинг сформованості математичних компетентностей вступників на спеціальність «Освітні вимірювання»
 5. Комп’ютерна діагностика знань студентів як засіб моніторингу якості освіти в університеті
 6. Удосконалення процесу оцінки якості знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю
 7. Апробація тестових завдань у процесі наповнення банку тестових завдань як інструмент підвищення прогностичної валідності тестів.
 8. Конструювання тестів у форматі ЗНО для проведення підсумкової атестації учнів.
 9. Особливості використання адаптивного тестування при визначенні рівня знань учнів з фізики.