Тематика курсових, дипломних, магістерських

Тематика дипломних робіт освітнього рівеня «магістр» галузь знань 01 освіта Спеціальність 015 Професійна освіта (Охорона праці)

денна форма навчання

№ з/п Тема роботи Виконавець Науковий керівник Рецензенти
1. Реалізація можливостей міждисциплінарних зв’язків в ході забезпечення охорони праці студентів освітніх установ.

 

Хомовський Олексій Юрійович Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Федорчук В.А., доктор технічних наук, професор
2. Ергономічний підхід  до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів Стагнюнас Марюс Валдасович Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики
3. Організація безпечного проведення навчальних занять в кабінетах фізики Жищинський Юрій Сергійович Кобилянський О.В., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету, доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – (теорія та методика професійної освіти), (кандидат технічних наук), професор Бахмат Н.В. доктор педагогічних наук, доцент
4. Охорона праці учнів під час використання комп’ютерної техніки Круць Олександр Леонідович Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Бахмат Н.В. доктор педагогічних наук, доцент
5. Формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності фізико-технологічного профілю Герасимчук Олена Олександрівна Ніколаєв О.М., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Беркещук М.В. кандидат фізико-математичних наук

 

6. Особливості організації навчання з «Основ охорони праці» студентів педагогічного напряму підготовки Гермаківський Олег Валентинович Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент
7. Використання засобів наочності під час навчання курсу «Основи охорони праці» у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Гловюк Лілія Григорівна Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Бахмат Н.В. доктор педагогічних наук, доцент
8. Засоби інформаційних технологій у організації професійної діяльності керівника служби охорони праці Трач Іван Володимирович Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Оптасюк С.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

9. Підвищення рівня безпеки праці під час проведення занять з технічних дисциплін у навчальних закладах Кащук Павло Олександрович Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Іванюк В.А., кандидат технічних наук, доцент
10. Значення охорони праці при підготовці майбутніх фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін Думанський Денис Валентинович Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Федорчук В.А., доктор технічних наук, професор
11. Правове регулювання охорони праці жінок та підлітків Собань Владислав Віталійович Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент

Тематика дипломних робіт освітнього рівеня «магістр» галузь знань галузь знань 01 Освіта Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)

денна форма навчання

№ з/п Тема роботи Виконавець Науковий керівник Рецензенти
1. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій при вивченні електромагнітне явищ у базовій школі Пшембаєв Ігор Маратович Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, професор
2. Методичні особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики в основній школі Пристаюк Наталія Іванівна Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Губанова А.О.,кандидат фізико-математичних наук, доцент
3. Методичні засади організації віртуального лабораторного практикуму у процесі вивчення фізики Ратушняк Іванна Борисівна Ніколаєв О.М., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, професор
4. Технологічні засади реалізації підходу у навчанні фізики учнів старшої школи. Чорний Іван Юрійович Ніколаєв О.М., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Беркещук М.В. кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

5. Використання інтерактивних додатків в навчанні фізики учнів старшої школи Вінцярський Богдан Анатолійович Кух А.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Поведа Р.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

6. Технологічні особливості побудови моделей при вивченні механіки в основній школі Бейлик Павло Іванович Кух А.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри фізики
7. Методичні основи використання STEM-освіти при підготовці вчителів фізики Петришена Віроніка Миколаївна Кух А.М., кандидат педагогічних наук, доцент,  професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Губанова А.О.,кандидат фізико-математичних наук, доцент
8. Методичні основи електронного навчання фізики в основній школі Нечай Сергій Іванович Кух А.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Беркещук М.В. кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Завідувач кафедри                                                             П.С. Атаманчук