Дисципліни

Дисципліни ОС Бакалавр

 1. Основиінженерно-педагогічної та технічноїтворчості
 2. Матеріалознавство та технологіяматеріалів
 3. Соціально-екологічнабезпека, гігієнапраці та виробничасанітарія
 4. Основивиробництва
 5. Цивільнийзахист
 6. Безпечнаексплуатаціяінженерних систем і споруд
 7. Використання ЕОМ в інженернійпрактиці
 8. Проектування та виготовлення декоративно-ужитковихвиробів
 9. Теорія та методика виховноїроботи
 10. Безпекажиттєдіяльності
 11. Вступ до спеціальності
 12. Технологіяконструкційнихматеріалів
 13. Основитехнічногоконструювання, інженерна та комп’ютернаграфіка
 14. Основиохоронипраці
 15. Метрологія та ергономіка в організаціїохоронипраці
 16. Основитехніки та технологій
 17. Методика навчанняфізики
 18. Сучасніметоди та технологіїнавчанняфізики в закладах середньоїосвіт
 19. Основитехнічногоконструювання
 20. Методика і технікатехнологічного практикуму в навчальнихмайстернях
 21. Практикум з розв’язанняфізичних задач
 22. Проектування та виготовленнявиробів з конструкційнихматеріалів
 23. Метрологія та стандартизація
 24. Матеріалознавство
 25. Безпекажиттєдіяльності та охоронапраці
 26. Вступ до спеціальності: ЗМ Безпека життєдіяльності

Дисципліни ОС Магістр

 1. Дидактика професійної освіти
 2. Цивільний захист та техногенна безпека
 3. Психологія праці та її безпеки
 4. Ергономіка робочих місць
 5. Методика навчання фізики в профільній середній школі
 6. Методика навчанняфізики в закладах вищоїосвіти
 7. Охоронапраці в галузі
 8. Методика наукових досліджень
 9. Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту