Дисципліни

Дисципліни ОС Бакалавр

 1. Основи інженерно-педагогічної та технічної творчості.
 2. Матеріалознавство та технологія матеріалів.
 3. Соціально-екологічнабезпека, гігієна праці та виробнича санітарія.
 4. Основиви робництва.
 5. Цивільний захист.
 6. Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд.
 7. Використання ЕОМ в інженерній практиці.
 8. Проектування та виготовлення декоративно-ужиткових виробів.
 9. Теорія та методика виховної роботи.
 10. Безпека життєдіяльності.
 11. Вступ до спеціальності.
 12. Технологія конструкційних матеріалів.
 13. Основи технічного конструювання, інженерна та комп’ютерна графіка.
 14. Основи охорони праці.
 15. Метрологія та ергономіка в організації охорони праці.
 16. Основи техніки та технологій.
 17. Методика навчання фізики.
 18. Сучасні методи та технології навчання фізики в закладах середньої освіт.
 19. Основи технічного конструювання.
 20. Методика і техніка технологічного практикуму в навчальних майстернях.
 21. Практикум з розв’язання фізичних задач.
 22. Проектування та виготовлення виробів з конструкційних матеріалів.
 23. Метрологія та стандартизація.
 24. Матеріалознавство.
 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці.
 26. Вступ до спеціальності: ЗМ Безпека життєдіяльності.

Дисципліни ОС Магістр

 1. Дидактика професійної освіти.
 2. Цивільний захист та техногенна безпека.
 3. Психологія праці та її безпеки.
 4. Ергономіка робочих місць.
 5. Методика навчання фізики в профільній середній школі.
 6. Методика навчання фізики в закладах вищої освіти.
 7. Охорона праці в галузі.
 8. Методика наукових досліджень.
 9. Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту.