Силабуси

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності (015 Професійна освіта (Охорона праці))

Безпека життєдіяльності (241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм)

Безпека життєдіяльності  (014  Середня освіта (Українська мова); 014  Середня освіта (Образотворче мистецтво))

Охорона праці в галузі (07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові  науки, 07 Управління та адміністрування)

Охорона праці в галузі (014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014 Середня освіта (Географія); 101 Екологія)

Цивільний захист (015 Професійна освіта (Охорона праці))

Охорона праці в галузі (014 Середня освіта (Мова та література (англійська)); 014 Середня освіта (Мова та література (німецька))

Соціально-екологічна безпека, гігієна праці та виробнича санітарія

Ергономіка робочих місць

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

Методика навчання фізики  у  профільній  середній школі

Практикум з розв’язування фізичних задач

Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту

Інноваційні технології викладання фізики у вищій школі

Інноваційні технології в сучасномунавчальному фізичному експерименті

Технологія конструкційних матеріалів

Основи інженерно-педагогічної  та технічної творчості

Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд

Матеріалознавство

Вступ до спеціальності (015 Професійна освіта (Охорона праці))

Вступ до спеціальності (014 Середня освіта (Фізика))

Теорія і методика виховної роботи