Студентські наукові гуртки та проблемні групи

№ 

з/п

Назва наукового гуртка (проблемної групи) Керівник
1. Актуальні проблеми методики викладання фізики Професор Атаманчук П.С.
2. Особливості організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти Старший викладач
Чорна О.Г.
3. Комп’ютерна підтримка навчального процесу Професор Кух А.М.
4. Проблема охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній діяльності майбутніх фахівців Доцент Панчук О.П.
5. Технологія виготовлення виробів з конструкційних матеріалів Доцент Білик Р.М.
6. Актуальні проблеми викладання безпекових дисциплін у закладах ІІ-ІІІ рівнів акредитації Доцент Поведа Т.П.
7. Технічна творчість студентів Доцент Пташнік Л.І.
8. Робототехніка Доцент Оптасюк С.В.,
старший викладач
Рачковський О.М.
9. Інформаційні технології у наукових дослідженнях Доцент Поведа Р.А.,
доцент Авдеюк П.І.
10. Оптика твердого тіла Доцент Губанова А.О.,
асистент Дмитрук С.І.