Лабораторія “Фізика наносистем”

Оптична спектроскопія напівпровідникових матеріалів у видимому та ультрафіолетовому діапазоні Навчально-наукова лабораторія «Фізика наносистем» створена в 2011 році з метою проведення досліджень термоелектричних, оптичних, гальваномагнітних властивостей нанокомпозитних, тонкоплівкових, а також масивних високоефективних багатокомпонентних термоелектричних матеріалів.

Керівник лабораторії – Оптасюк С.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Наукова робота: проведення фундаментальних та прикладних досліджень фізико-хімічних властивостей напівпровідникових матеріалів з метою створення ефективних термоелектричних перетворювачів енергії.

Навчальна робота: проведення спецфізпрактикуму з фізики напівпровідників та діелектриків, виконання курсових, дипломних та магістерських робіт з галузі напівпровідниковjго матеріалознавства.

Навчально-наукова лабораторія «Фізики наносистем» співпрацює з провідними фаховими науковими та навчальними установами України в галузі напівпровідникового матеріалознавства:

  • Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (лабораторія оптичної субмікронної спектроскопії та відділ фізичної хімії);
  • ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (кафедра фізики і хімії твердого тіла);
  • Інститут термоелектрики НАН та МОН України;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (лабораторія структурних досліджень рідин).

На базі лабораторії проводяться такі дослідження:

  • Дослідження температурних залежностей теплофізичних характеристик термоелектричних матеріалів (питомі значення теплоємності та теплопровідності) в інтервалі температур 100-700 К
Вимірювач теплоємності ИТ-л-400
  • Оптична спектроскопія напівпровідникових матеріалів у видимому та ультрафіолетовому діапазоні
Реєструючий спектрофотометр SPECORD UV VIS
  •  Оптична мікроскопія в прохідному відбитому світлі
Металографічний мікроскоп МИМ-7, мікроскоп Bresser Researcher TRINO NV 40-1000x
  • Дослідження температурних залежностей електрофізичних та гальваномагнітних параметрів термоелектричних матріалів
Дослідження температурних залежностей коефіцієнта Зеєбека
  • Дослідження ефекту Холла