Бiлик Ромaн Микoлайович

Білик Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
У 1998 році після здобуття базової середньої освіти вступає до Кам’янець-Подільського художнього професійного технічного училища № 15, яке в 2001 році закінчує з відзнакою та отримує диплом кваліфікованого робітника зі спеціальності «Бджоляр, столяр».
З 2001 по 2006 роки навчається на фізико-математичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету, по завершенню якого отримує диплом освітнього ступеня «спеціаліст» зі спеціальності – 7 010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика й трудове навчання».
У 2006 році після успішного закінчення Кам’янець-Подільського державного університету працює навчальним майстром кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
З 2006 по 2008 роки навчається в магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і здобуває повну вищу освіту зі спеціальності: 8 010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та отримує кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач фізики».
З 2009 по 2012 роки навчається в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
11 вересня 2012 року на засіданні Вченої ради Д 26.053.19 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захищає кандидатську  дисертацію «Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій»  (науковий керівник  – доктор педагогічних наук, професор М.С. Корець) та отримує науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності – 13 00 02 Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
З 2012 року і дотепер  доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
З 2012 по 2015 роки –  заступник  декана з наукової роботи та інформатизації  навчального процесу фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
З березня 2015 по грудень 2018 років – керівник відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
З вересня 2019 року і дотепер  – заступник  декана з наукової роботи та інформатизації  навчального процесу фізико-математичного факультету. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
За період науково-педагогічної діяльності здійснив понад 80 наукових публікацій, серед яких: 1 монографія, 15 навчальних посібників (7 з яких рекомендовані МОН України), понад 40 публікацій в фахових  та наукометричних виданнях.

Білик Р.М. забезпечує читання курсів: «Технологія конструкційних матеріалів», «Основи інженерно-педагогічної та технічної творчості», «Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель», «Безпека експлуатації інженерних систем та споруд», «Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності»,  «Дидактика професійної освіти», «Основи виробництва» керує написанням курсових робіт, а також різними видами навчальних практик студентів.

Коло наукових інтересів:  питання підготовки майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, методика інтегрованого навчання майбутніх вчителів з питань безпеки та охорони праці.

Перелік
основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографія

 1. Білик Р.М. Теорія і методика навчання майбутніх учителів технологій з питань безпеки та охорони праці : монографія / Р.М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – 183 с.

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

 1. Білик Р.М. Охорона праці в галузі: навч. посібник.  Видання друге, доповнене / [П.С. Атаманчук, Р.М. Білик,  В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 280 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.).
 2. Білик Р.М. Охорона праці в галузі: навч. посібник / [Р.М. Білик,  П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 322 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.).
 3. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх вивчення: навч. посібник / [Р.М. Білик,  П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна, У.В. Недільська]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-12206 від 30.07. 2013 р.).
 4. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх вивчення: навч. посібник. Видання друге / [Р.М. Білик,  П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна, У.В. Недільська]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 244 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-12206 від 30.07. 2013 р.).
 5. Білик Р.М. Охорона праці в галузі : навч. посібник. Видання третє, доповнене / [П.С. Атаманчук, Р.М. Білик,  В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. –  Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 216 с.  Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.).
 6. Білик Р.М. Охорона праці в галузі : навч. посібник. Видання четверте, доповнене / [П.С. Атаманчук, Р.М. Білик,  В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. –  Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2015. – 216 с.  Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.).
 7. Білик Р.М. Охорона праці в галузі: навч. посібник / [Р.М. Білик,  П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 320 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.).

Навчальні посібники

 1. Білик Р.М. Охорона праці в галузі : навч. посібник / [Р.М. Білик,  П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156 с.
 2. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення) : навч. посібник / [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.
 3. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : навч. посібник / [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, У.В. Недільська]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с. 
 4. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : навч. посібник. Видання друге / [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2015. – 208 с.
 5. Білик Р.М. Методика навчань з безпеки життєдіяльності : навч. посібник / [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 148 с.
 6. Білик Р.М. Основи охорони праці : навч. посібник / [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2016.  – 112 с.
 7. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навч. посібник [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Т.П. Поведа, О.Г. Чорна]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – 108 с.
 8. Білик Р.М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навч. посібник [Р.М. Білик, П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Т.П. Поведа, О.Г. Чорна]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2017. – 164 с.

Наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами

 1. Білик Р.М. Реалізація інтегрованого підходу у професійно педагогічній підготовці майбутнього фахівця технологій / Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Ред. кол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19 : Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – С. 201-205.
 2. Білик Р.М. Реалізація інтегрованих процесів у системі професійної підготовки вчителів технологій / Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20 : Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 156-158.
 3. Білик Р.М. Авторское педагогическое кредо как показатель компетентности будущего специалиста / П.С. Атаманчук,  В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв,  О.М. Семерня //”Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 12 February 17, 2015) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Com-mittee. – London: IASHE, 2015. – Р. 34-36.
 4. Білик Р.М. Компетентность специалиста-педагога как мера качества его образования / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв, М.О. Роздобудько, О.М. Семерня / Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CIII International Research and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences [“Functions of upbrinyiny and education in conditions of the occllerated sociolirotion of the persoholity in the modern society”], (London, 18-2015 June, 2015), / International Academy of Science and Higher Education. – London : IASHE, 2015. – Р. 31-34.
 5. Білик Р.М. Методическая компетентность будущего учителя физики как покатель действенности дидиктической модели обучения / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв, М.О. Роздобудько, О.М. Семерня / “Methodical competence of future teachers of physics as an indicator of effectivness of learning didactic model”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVIІ International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, August 08 August 14, 2015) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Com-mittee. – London: IASHE, 2015. – Р. 34-38.
 6. Білик Р.М. Входження у світовий науковий простір / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, І.М. Конет / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21 : «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 7-11.
 7. Білик Р.М. Компетентность как показатель действенности обучения / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, А.М. Ніколаєв, О.М. Семерня, А.М. Кух // “Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 – May 17, 2016) / International Academy of Science and Higher Education. –  London: IASHE, 2016. – P. 23-28. (http://gisap.eu/ru/node/111444).
 8. Білик Р.М. Вагомий внесок у дидак­тику фізики / Р.М. Білик, І.М. Конет // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22: «Дидактика фізики як кон­цептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 7-11.
 9. Білик Р.М. Управления процессами компетентностного становления будущего педагога / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, А.М. Ніколаєв,  О.М. Семерня, А.М. Кух // “Harmonious personal deve-lopment problem in relation to specifi city of modern education and socialization proces¬ses». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) pub¬lished following the results of the CXXXI International Research and Practice Confe¬rence and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5 – October 11, 2016). – London: IASHE, 2016. – Р. 16-20.
 10. Білик Р.М. Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті / Р.М. Білик, А.М. Ніколаєв // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23: «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю». – С. 121-125.
 11. Білик Р.М. Важные предпосылки компетентностного становления будущего педагога / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик // “Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the person’s social adaptation processes”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 9 – February 15, 2017). – London: IASHE, 2017. – Р. 11-16.
 12. Білик Р.М. Важный аспект формирования методической компетентности будущего учителя физики / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв // “Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLV International Research and Prac-tice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, June 23 – June 29, 2017). – London: IASHE, 2017. – 13-18.
 13. Білик Р.М. Управленческая поддержка обучения будущих специалистов / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв // “Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CLII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, September 21 – September 26, 2017). – London: IASHE, 2017. – 9-13.
 14. Білик Р.М. Про особливості підготовки майбутніх фахівців технологічної галузі з дисциплін безпекового циклу / Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 135-138. (http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/151417).
 15. Білик Р.М. Експериментальний аналіз педагогічних умов інтегрованого навчання основ безпеки праці та життєдіяльності / Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти.  – С. 115-120.

Наукові статті у фахових журналах

 1. Білик Р.М. Психолого-педагогічні особливості підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення на уроках трудового навчання / Р.М. Білик, О.П. Панчук // Трудова підготовка в рідній школі : науково-метод. журнал. – № 2. – 2014. – С. 44-47.
 2. Білик Р.М. Лабораторний практикум, як технологічний засіб формування професійних якостей майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, С.І. Дмитрук, І.А. Чайковська, О.В. Шевчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014. – P. 39-43.
 3. Білик Р.М. Психолого-педагогічні основи управління процесом формування експериментаторської компетентності школярів / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, У.В. Недільська, О.М. Ніколаєв, О.П. Панчук // The scientific method. – Вип. 7 (7). – 2017.  – С. 59-64. – Режим доступу:  smt-journal.com.
 4. Білик Р.М. Теоретические основы управления процессами становления будущего специалиста / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, М.С. Трипалюк // Sciences of Europe. – Вип. 15, у 2-ох т. – Т. 2. – 2017.– С. 55-69. – Режим доступу: european-science.org.
 5. Компетентностный аспект становления будущего специалиста / [П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький та ін. ] // Austria-science. – Вип. 21/2018. – Ч. 1.  – С. 16-26.  Режим доступу:  http://austria-science.info/wp-content/uploads/2018/12/Austria_journal_18.pdf .
 6. Атаманчук П. С., Білик Р. Н., Мендерецький В. В., Панчук О. П., Недільська У.І. Розвиток експериментальної компетентності студентів у закладах вищої освіти // Сolloquium-journal. – Warszawa. –  № 3 (27), 2019. –  Р. 38-42. Режим доступу: http://www.colloquium-journal.org/ .
 7. Atamanchuk P.S., Bilyk R., Menderetsky V.V., Panchuk O.P., Nedelskaya U.I. Cause result unity forecast and result of learning // Scientific journal “Fundamentalis scientiam”. – Madrid, Spain, 2019. – № 26. – VOL. 1. – Р. 41-49. Режим доступу: http://fundamentalis-scientiam.com/ru/main/ .
 8. Atamanchuk P.S., Bilyk R.N., Menderetsky V.V., Panchuk O.P., Nedelskaya U.I. Quality management professional education based on creating target programs // Spirit time. – Berlin,  – Issue 13. – Vol. 2. – P. 13-16. Режим доступу: http://www.spirit-time.xyz/ .
 9. Atamanchuk P., Bilyk, V. Menderetsky, O. Panchuk, N. Nimchuk, O. Chaadaieva Dialectics for forecast and rearming results / Slovak international scientific journal. – 2019. – Vol 2, – № 32 – P.  49-59.

Свідоцтва авторського права на твір

 1. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / [П.С. Атаманчук., В.В. Мендерецький, О.П Панчук, Р.М. Білик]. – К.: Центр учбової літератури, 2013.  – 322 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 56063 від 14.08.2014 р.).
 2. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): навчальний посібник. 2-е видання  / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик, У.І. Недільська].  – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2015. –  208 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 68091 від  10.2016 р.).
 3. Атаманчук П.С., Білик Р.М., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Поведа Т.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навчальний посібник.  Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017.   – 164 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 79249 від 22.05.2018 р.).