Пoведа Тетянa Петрiвна

Поведа Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
У 1995 р. закінчила фізико-математичний  факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту.
З 1995 р. по 2000 р. – працювала на посаді вчителя фізики загальноосвітньої школи № 11 в м. Хмельницький.
З 2003 р. – працювала на посаді старшого лаборанта кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, за сумісництвом – на посаді асистента кафедри забезпечувала читання курсу «Основи інформаційних технологій» для студентів економічного факультету.
Протягом 2005-2007 р.р. – асистент кафедри інформатики за сумісництвом, забезпечувала читання курсів «Нові інформаційні технології», «Основи інформатики», «Основи програмування» на різних спеціальностях університету.
З 2008 р. –  прийнята на посаду асистента кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
У 2013 р. на засіданні Вченої ради Київського національного університету імені М.П. Дагоманова захистила кандидатську дисертацію  та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.02 – терія і методика навчання (фізика).
У 2015 р. – Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.
Сьогодні  Поведа Т.П. забезпечує читання курсів: «Теорія та методика виховної роботи», «Дидактика професійної освіти», «Методика навчання фізики в загальноосвітньому навчальному закладі», «Сучасні методи і технології навчання фізики в школі», «Метрологія та стандартизація», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», керує написанням курсових і дипломних робіт, а також різними видами навчальних практик студентів.
За період науково-педагогічної діяльності здійснила понад 80 наукових публікацій, серед яких: 1 колективна монографія, 10 навчально-методичних посібників для вищої школи, понад 30 фахових публікацій.
Коло наукових інтересів:  питання підготовки майбутнього фахівця фізико-технологічної галузі, питання викладання навчальних дисциплін у ЗВО.