Птaшнік Леoнід Івaнович

Пташнік Леонід  Іванович – кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри методики навчання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (2012), старший викладач  кафедри методики навчання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (2020),  дослідник методики трудового навчання і технологічної освіти.
Народився 20 липня 1962 року в  селі Воробіївка  Білогірського  району Хмельницької області.  У 1979 р. закінчив Ямпільську середню школу Білогірського р-ну Хмельницької області. Протягом 1979-1984 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту де отримав спеціальність вчителя фізики і математики.
Після закінчення інституту працював вчителем фізики та трудового навчання у середній школі № 2 м. Кам’янець-Подільський.
З 1998 працює в  Кам’янець-Подільському  національному університеті  імені Івана Огієнка.
13 травня  2011 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив кандидатську дисертацію «Організація пректно-технологічної діяльності майбутніх вчителів трудового навчання в процесі технічного моделювання» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор  П.В. Дмитренко).
Автор понад 45 наукових публікацій.

Навчальні посібники:

 1. Пташнік Л.І. Технічні задачі та завдання : Навчальний посібник з технічних видів праці / Л.І.Пташнік, В.В.Дмитренко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 60с.
 2. Пташнік Л.І. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник /Л.І.Пташнік. – Кам’янець-Подільський : Думка, 2010. – 84 с.
 3. Пташнік Л.І. Портфоліо педагога: системний підхід, критичний аналіз, поширення досвіду: Методичний посібник / Л.І. Пташнік, О.В.Пташнік. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – 64 с.

Фахові  видання:

 1. Пташнік Л.І., Реалізація принципу політехнізму на основі пошуково-творчих технічних завдань / Л.І. Пташнік, В.В. Мендерецький // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Дидактика природознавчо-математичних дисциплін та освітніх технологій. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ, 1999. – Вип. 5. – С. 181-184.
 2. Пташнік Л.І. Вивчення технологічних процесів під час трудового навчання в курсі основної школи / Л.І.Пташнік // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Дидактика природознавчо-математичних дисциплін та освітніх технологій. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ, 2002. – Вип. 8. – С. 288-293.
 3. Пташнік Л.І. Методологічний підхід до вибору технічних завдань для уроків трудового навчання / Л.І.Пташнік // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня: В 2 томах. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: Інформаційно-видавничий відділ, 2002. – С. 41-42.
 4. Пташнік Л.І. Технічне моделювання як один із способів формування проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні / Л.І. Пташнік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. Наук. пр. – Вип. 5 / Редкол. : І.А. Зязюн (голова) [та ін]. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2004. – С. 107-112.
 5. Пташнік Л.І. Психологічні передумови розвитку технічного мислення в процесі технічного моделювання /Л.І.Пташнік // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ, 2004. – Вип. 10. – С. 159-161.
 6. Пташнік Л.І. Технічна творчість учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання /Л.І.Пташнік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. Наук. пр. – Вип. 12 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2006. – С. 62-67.
 7. Пташнік Л.І. Методичні аспекти технічного моделювання в підготовці майбутніх вчителів трудового навчання /Л.І.Пташнік// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янець-Подільський : Редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 13. – С. 205-207.
 8. Пташнік Л.І. Основні чинники професійного становлення майбутнього вчителя трудового навчання /Л.І.Пташнік // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна: Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної освітньої галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. – Кам’янець-Подільський: Редакційно-видавничий відділ, 2008. – Вип. 14. – С. 93-96.
 9. Пташнік Л.І. Проектно-технологічна діяльність студентів на заняттях в навчальних майстернях /Л.І.Пташнік// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 48. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 309-314.
 10. Пташнік Л.І. Комплексний підхід до проектної діяльності студентів в навчальних майстернях /Л.І.Пташнік// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 11 : збірник наукових праць / За ред. П.В. Дмитренка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – С. 244-248.
 11. Пташнік Л.І. Проектно-технологічна діяльність як основа дієвого технічного конструювання /Л.І.Пташнік// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –Вип. 17 : збірник наукових праць / За ред. В.Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 165-171.
 12. Пташнік Л.І. Реалізація творчих здобутків студентів на основі проектно-технологічної діяльності в навчальних майстернях /Л.І.Пташнік // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – Кам’янець-Подільський: Редакційно-видавничий відділ, 2009. – Вип. 15. – С. 91-93.
 13. Пташнік Л.І., Дмитренко П.В. Процес і зміст творчої діяльності майбутнього вчителя трудового навчання /Л.І.Пташнік, П.В.Дмитренко// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 24 : збірник наукових праць / За ред. О.В. Биковської. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2010. – С. 32-39.
 14. Пташнік Л.І. Технічне моделювання в професійному становленні майбутнього вчителя / Л.І.Пташнік // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Кам’янець-Подільський : Редакційно-видавничий відділ, 2010. – Вип. 16. – С. 115-118.