Збірники наукових праць

ВИПУСК 24: STEM-ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

ВИПУСК 23: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ВИПУСК 22 ДИДАКТИЧНІМЕХАНІЗМИ ДІЄВОГО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ВИПУСК 21: ДИДАКТИКА ФІЗИКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ВИПУСК 20: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ВИПУСК 19: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ВИПУСК 18: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ВИПУСК 17: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-СВІТОГЛЯДНИМ СТАНОВЛЕННЯМ УЧИТЕЛЯ: ФІЗИКА, ТЕХНОЛОГІЇ, АСТРОНОМІЯ

ВИПУСК 16: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ВИПУСК 15: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ВИПУСК 14: ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЗИЦІ ТА ДИСЦИПЛІН ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

ВИПУСК 13: ДИДАКТИКА ФІЗИКИ І ПІДРУЧНИКИ ФІЗИКИ (АСТРОНОМІЇ) В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВИПУСК 12: ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ ТА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ФІЗИКИ В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

ВИПУСК 11: ДИДАКТИКА ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТИРІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

ВИПУСК 10: ДИДАКТИКИ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

ВИПУСК 9: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

ВИПУСК 8: ДИДАКТИКИ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

Догори