Акредитація освітньої програми «Професійна освіта (Охорона праці, технічна творчість»

10-12 лютого 2021 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка працює експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Мета її роботи – проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньої програми «Професійна освіта (Охорона праці, технічна творчість)» на кафедрі фізики фізико-математичного факультету у відповідності з вимогами сучасності. Для дистанційної форми проведення акредитації обрано платформу Zoom.

До складу експертної групи входять Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), Курач Микола Станіславович, доктор педагогічних наук, доцент (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) та Хомич Ольга Володимирівна здобувач вищої освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка).

Підготовку до проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «015 Професійна освіта» провів гарант освітньої програми «Професійна освіта (Охорона праці, технічна творчість)» Панчук Олег Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

З розкладом роботи експертної групи можна ознайомитись нижче.

prohrama_onlajn-vizytu_10.02.-12.02.21-3-5