Дисципліни


Загальна фізика

 • Механіка
 • Молекулярна фізика
 • Електрика і магнетизм
 • Оптика
 • Атомна і ядерна фізика

Теоретична фізика

 • Класична механіка
 • Електродинаміка
 • Квантова механіка
 • Статистична фізика і термодинаміка

 • Аналогова і цифрова схемотехніка
 • Астрономія
 • Біофізика
 • Основи наукових досліджень
 • Периферійні пристрої та їх програмування
 • Основи теорії кіл
 • Фізика твердого тіла
 • Основи електро- та радіотехніки
 • Нетрадиційні джерела енергії
 • Методика навчання астрономії
 • Фізика напівпровідників та діелектриків
 • Сучасні методи експериментальних досліджень
 • Історія науки і техніки
 • Моделювання електронних схем
 • Фізичні основи мікроелектроніки

 • Основи інженерно-педагогічної та технічної творчості.
 • Матеріалознавство та технологія матеріалів.
 • Соціально-екологічна безпека, гігієна праці та виробнича санітарія.
 • Основи виробництва.
 • Цивільний захист.
 • Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд.
 • Використання ЕОМ в інженерній практиці.
 • Проектування та виготовлення декоративно-ужиткових виробів.
 • Теорія та методика виховної роботи.
 • Безпека життєдіяльності.
 • Вступ до спеціальності.
 • Технологія конструкційних матеріалів.
 • Основи технічного конструювання, інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Основи охорони праці.
 • Метрологія та ергономіка в організації охорони праці.
 • Основи техніки та технологій.
 • Методика навчання фізики.
 • Сучасні методи та технології навчання фізики в закладах середньої освіт.
 • Основи технічного конструювання.
 • Методика і техніка технологічного практикуму в навчальних майстернях.
 • Практикум з розв’язання фізичних задач.
 • Проектування та виготовлення виробів з конструкційних матеріалів.
 • Метрологія та стандартизація.
 • Матеріалознавство.
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці.
 • Вступ до спеціальності.
 • Безпека життєдіяльності.

 • Дидактика професійної освіти.
 • Цивільний захист та техногенна безпека.
 • Психологія праці та її безпеки.
 • Ергономіка робочих місць.
 • Методика навчання фізики в профільній середній школі.
 • Методика навчання фізики в закладах вищої освіти.
 • Охорона праці в галузі.
 • Методика наукових досліджень.
 • Творчий лабораторний тренінг фізичного експерименту.