Посібники викладачів кафедри

МОНОГРАФІЇ

Атаманчук П.С. Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики / [колективная монография] П.С. Атаманчук, А.А. Губанова, О.Н. Семерня, Т.П. Поведа, В.З. Никорич, С.В. Кузнецова. – Каменец-Подольський – Кишенев. – Каменец-Подольский: ООО Друкарня «Рута». – 2019. – 336 с.
Білик Р.М. Теорія і методика навчання майбутніх учителів технологій з питань безпеки та охорони праці : монографія / Р.М. Білик.  Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 183 с.
Атаманчук П.С. Управління процесом становлення майбутнього педагога. Методологічні основи / П.С. Атаманчук. – Німеччина: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 137 с.
Педагог-фізик XXI століття. Основи формування професійної компетентності  / П.С. Атаманчук, К.Г. Никифоров, А.А. Губанова, Н.Л. Мислінская. – Калуга-Кам’янець-Подільський: Видавництво КДУ ім. К.Е. Ціолковського, 2014. – 268 с.
Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учите­лів фізики : монографія / Оксана Миколаївна Семерня. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський націона-льний університет імені Івана Огієнка, 2012.– 376 с. – Бібліограф.: с. 316–345.
Атаманчук П. С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія / П.С. Атаман­чук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 252 с. – Бібліограф.: с. 238–251.
Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] . редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.
Атаманчук П.С., Самойленко П.І., Сосницька Н.Л. Елементи інтерактивних технологій навчання фізики: Навчальний посібник. – М.: АПК і ППРО, 2007. – 148 с.
Мендерецький В.В. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: Монографія. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 256 с.
Кух А.М. Теоретико-методичні засади формування системи методичної підготовки вчителів фізики: Монографія. – Київ, видавництво КПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 260 с.
Костюкевич Д.Я., Кух А.М. Методичні засади організації сучасного освітнього середо­вища з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: ПП Буйнипький О.А., 2006. – 228 с.
Атаманчук П. С., Самойленко П. І. Дидактика фізики (основні аспекти),  Монографія. Московський державний університет технологій та управління, РІО, 2006. 245 с.
Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчанням фізики: Монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. –  196 с.
Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчан­ням фізики. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999.  –174 с.
Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 136 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення): Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.
Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Видання 3-тє. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 216 с.
Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик, У.І. Недільська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.
Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики (старша школи) / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,2014. 272 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник. Видання 2-ге, стереотипне. – Кам’янець-По­дільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 136 с.
Охорона праці в галузі [текст] : навчальний посібник /    П. С. Атаманчук,   В. В. Мендерецький,  О.П. Панчук, Р.М. Білик. – К. : «Центр учбової літера­тури», 2013. – 322 с.
Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання: навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик, О.Г. Чорна, У.І. Недільська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2013. – 244 с.
Безпека життєдіяльності та охорони праці (практичний курс): навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: Думка, 2009. – 152 с.
Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доп. / П. С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2012. – 280 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156 с.
Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Основи охорони праці. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони праці (Практичний курс): Навчальний посіб­ник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 140 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний по­сібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. – 204 с.
Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Ме­тодика навчання фізики» (загальні питання) : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, Т. П. Поведа. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 392 с.
Дмитренко П.В., Пташнік Л.І. Основи матеріалознавства: Навчальний посібник. – Кам’я­нець-Подільський: Думка, 2010. – 84 с.
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: «Думка», 2009. – 152 с.