Тематика дипломних та магістерських робіт

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ,

що виконуються у 2018-2019 навчальному році студентами фізико-математичного факультету по кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі освітній ступінь «магістр» спеціальність 015 Професійна освіта (Охорона праці) за освітньою програмою Охорона праці галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

денна форма навчання

№ з.п.

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Лопатюк Віталій Сергійович Дидактичні особливості використання засобів електроніки у шкільному експерименті з фізики Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
2. Литвинюк Микола Володимирович Використання інформаційних комп’ютерних технологій підчас викладання дисципліни «Основи охорони праці» у процесі підготовки фахівця освітньої галузі Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
3. Кузьмін Дмитра Олексійович Формування професійних намірів старшокласників в процесі навчання трудового навчання

 

Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
4. Тарасюк Олександр Анатолійович Використання засобів мультимедіа при вивченні предмету «Основи здоров’я» в основній школі Кух А.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
5. Сукачук Сергій Олександрович Методика метрологічних досліджень з визначення похибки невизначеності на вимірювальній апаратурі Кух А.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
6. Ткачук Андрій Олександрович Особливості організації охорони праці в установих освіти Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
7. Очаківський Максим Миколайович Ергономічний підхід до обладнання кабінету інформатики Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
8. Сахнюк Вадим Олександрович Метрологічні стандарти в організації охорони праці в установах освіти Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
9. Хворостовська Аліса Анатоліївна Методичні особливості навчання охорони праці майбутніх фахівців технологічного профілю Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ,

що виконуються у 2018-2019 навчальному році студентами фізико-математичного факультету по кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі освітній ступінь «магістр» спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою Фізика, технологічна освіта та інформатика галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

денна форма навчання

№ з.п. Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Маруняк Вікторія

Олександрівна

Активізація пізнавальної діяльності старшокласників при вивченні «Молекулярної фізики» Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
2. Яловий

Богдан Леонідович

Особливості використання віртуальних практичних інтерактивних засобів у процесі навчання фізики Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
3. горох Богдан

Костянтинович

Хмарно орієнтоване навчальне середовище як засіб забезпечення результативності навчання фізики в базовій школі Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
4. Полудняк Дем`ян Миколайович Методичні аспекти постановки навчального експерименту з використанням ефекту Пельтьє Кух А.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
5. Хомовський  Деонисій Юрійович Комп’ютеризація навчального фізичного експерименту на основі прикладних додатків Кух А.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
6. Гончар Назар Миколайович Методика активізації творчо-пошукової діяльності учнів старшої школи на уроках фізики Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
7. Петльована Юлія Сергіївна Формування експериментаторської компетентності випускників ЗВО Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
8. Шулик Інна Богданівна Використання творчого підходу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя фізики Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
9. Ярема Андрій Володимирович Лабораторний практикум з методики навчання фізики як дієвий засіб підготовки майбутнього фахівця Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної