Анотації дисциплін вільного вибору студентів

014 Середня освіта (Фізика)

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” (на основі повної загальної середньої освіти)

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Ступінь вищої освіти “Магістр”

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” (на основі повної загальної середньої освіти)