Лабораторія “Управління навчально-пізнавальною діяльністю” (ауд. 10. к.5)

Лабораторію засновано у 1993 році.

Керівник: доктор педагогічних  наук, професор кафедри фізики  КУХ АРКАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Мета діяльності лабораторії

  • забезпечення умов для дослідження інноваційних процесів в управлінні навчальним процесом в закладах освіти
  • виявлення параметрів керованості і прогнозованості в навчанні
  • експериментальний (науково-дослідний) характер роботи лабораторії розгортається на основі програмно-цільового підходу до управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, абітурієнтів, студентів, магістрантів, учителів, (в рамках підвищення кваліфікації та перекваліфікації), аспірантів та докторантів.

Завдання лабораторії

Основі результати діяльності лабораторії

Положення про науково-дослідну лабораторію

Перспективний план роботи науково-дослідної лабораторії