Проєкти освітньо-професійних програм

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Середня освіта (Фізика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Фізика, інформатика)  другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ