Конференції


Міжнародна наукова інтернет-конференція
“КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ”
6-7 жовтня 2021 року 
м. Кам’янець-Подільський


Міжнародна науково-практична конференція
«КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
В STEM-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» 

 7-8 жовтня 2020 року 
 м. Кам’янець-Подільський


Міжнародна наукова інтернет-конференція
«УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІНО-НАВЧАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 
 15 вересня – 2 жовтня 2019 року 
 м. Кам’янець-Подільський


Міжнародна наукова інтернет-конференція
«STEM-ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ» 
присвячена 100-річчю з дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка
3-4 жовтня 2018 року 
м. Кам’янець-Подільський