Посібники викладачів кафедри

МОНОГРАФІЇ

Атаманчук П.С. Управління процесом становлення майбутнього педагога. Методологічні основи / П. С. Атаманчук. – Німеччина: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 137 с.
Педагог-фізик XXI століття. Основи формування професійної компетентності  / П.С. Атаманчук, К.Г. Никифоров, А.А. Губанова, Н.Л. Мислінская. – Калуга-Кам’янець-Подільський: Видавництво КДУ ім. К.Е. Ціолковського, 2014. – 268 с.
Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учите­лів фізики : монографія / Оксана Миколаївна Семерня. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.– 376 с. – Бібліограф.: с. 316–345.

Атаманчук П. С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів : монографія / П. С. Атаман­чук, О. П. Панчук. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — 252 с. — Бібліограф.: с. 238–251.

Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] . редкол. тому : О. М.Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

 

 

Атаманчук П.С., Самойленко П.І., Сосницька Н.Л. Елементи інтерактивних технологій навчання фізики: Навчальний посібник . – М .: АПК і ППРО, 2007. – 148 с.

 

 

 

Мендерецький В.В. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: Монографія. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 256 с.

 

 

Кух А.М. Теоретико-методичні засади формування системи методичної підготовки вчителів фізики: Монографія. – Київ, видавництво КПУ імені Драгоманова, 2006. – 260 с.

 

 

Костюкевич Д.Я., Кух А.М. Методичні засади організації сучасного освітнього середо­вища з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Монографія –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: ПП Буйнипький О.А., 2006. – 228 с.

 

Атаманчук П. С., Самойленко П. І. Дидактика фізики (основні аспекти),  Монографія. Московський державний університет технологій та управління, РІО, 2006. – 245 с.

 

 

 

Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчанням фізики: Монографія. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. –  196 с.

 

 

Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчан­ням фізики. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. –174 с.

 

 

П.С.Атаманчук. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 136 с.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.

 

Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Видання 3-тє. / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 216 с.

 

 

Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик, У.І.Недільська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.

 

 

Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик, У.І.Недільська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.

 

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник. Видання 2-ге, стереотипне. – Кам’янець-По­дільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 136 с.

 

Охорона праці в галузі [текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик – К. : «Центр учбової літера­тури», 2013. – 322 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі [текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик – К. : «Центр учбової літера­тури», 2013. – 322 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі [текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик – К. : «Центр учбової літера­тури», 2013. – 322 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доп. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2012. – 280 с.

 

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156 с.

 

 

 

Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

 

 

 

Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Основи охорони праці. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

 

 

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони праці (Практичний курс): Навчальний посіб­ник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011 – 140 с.

 

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний по­сібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011 – 204 с.

 

 

Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Ме­тодика навчання фізики» (загальні питання) : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, Т. П. Поведа. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 392 с.

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні ос­нови): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2010. – 200 с.

 

 

Дмитренко П.В., Пташнік Л.І. Основи матеріалознавства: Навчальний посібник. – Кам’я­нець-Подільський: Думка, 2010. – 84 с.

 

 

 

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: «Думка», 2009. – 152 с.