Склад кафедри

Оптасюк Сергій Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувач кафедри фізики

Атаманчук Петро Сергійович

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри фізики,
заслужений працівник освіти України,
дійсний член АНВО України

Кyх Аркaдій Микoлайович

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри фізики

Рачковський Олег Михайлович

проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази), старший викладач кафедри фізики

Білик Роман Миколайович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики,
заступник декана з наукової роботи
та інформатизації навчального процесу
фізико-математичного факультету

Чoрна Оксaна Григoрівна

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри фізики,
завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки

Губанова Антоніна Олександрівна, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри фізики 

Поведа Руслан Анатолійович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри фізики

 

Панчук Олег Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри фізики

Поведа Тетяна Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Птaшнік Леoнід Івaнович

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри фізики

Авдеюк Павло Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри фізики

Дмитрук Сергій Іванович

асистент кафедри

Білик Олена Володимирівна 

старший лаборант, секретар кафедри

Стороженко Галина Миколаївна

старший лаборант кафедри

Данченко Євгеній Мефодійович

старший лаборант кафедри

Арсенюк Інна Олександрівна

старший лаборант кафедри

ТИПОВІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ