Пaнчук Олeг Петрoвич

Панчук Олег Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
У 1986 році після здобуття базової середньої освіти вступає до Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Ярослава Галана на загально-технічний факультет, в 1991 році закінчує інститут та отримує диплом з кваліфікацією вчитель загально-технічних дисциплін та фізики.
Після закінчення інституту працював учителем фізики і трудового навчання в Вербовецькій загальноосвітній школі Шепетівського р-ну, Хмельницької обл., а з 1997 по 2000 р. директором цієї ж школи  (1991-2000 рр.).
З 2002 р. працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
У 2004-2007 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання» (науковий керівник  – доктор педагогічних наук, професор В.К.Сидоренко) та отримує науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності – 13 00 02 Теорія та методика трудового навчання.
У 2012 році рішенням атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики та ДТОГ.
З 2012 року і дотепер  доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
За період науково-педагогічної діяльності здійснив понад 100 наукових публікацій, серед яких: 1 монографія, 20 навчальних посібників (10 з яких рекомендовані МОН України), понад 50 публікацій в фахових  та наукометричних виданнях.
Панчук О.П. забезпечує читання курсів: «Матеріалознавство», «Основи виробництва», «Теорія машин і механізмів», «Методика викладання загально-технічних дисциплін у вищій школі», «Цивільний захист та техногенна безпека», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», керує написанням дипломних та курсових робіт, а також різними видами навчальних практик студентів.
Коло наукових інтересів:  питання підготовки майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, методика навчання майбутніх фахівців з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Перелік
основних наукових та навчально-методичних праць:

 Монографія

 1. Атаманчук П.С., Панчук О.П. Дидактичні основи формування фізико-технічних компетенцій учнів: Монографія. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011, – 252 с.( 14,6 ум. др. арк.)

Навчальні посібники

 1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) видання 2-ге: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2015. ‑ 208 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1/11-87 від 06.01.11).
 2. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2015. – 216 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11. 2012 р.)
 3. Методика навчань з безпеки життєдіяльності. Видання 3-тє: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 148 с.
 4. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) видання 3-тє: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2016. ‑ 208 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1/11-87 від 06.01.11).
 5. Основи охорони праці: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2016. ‑ 112 с.
 6. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М.Білик. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 322 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1/11-18476 від 29.11. 2012 р.)
 7. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г.Чорна. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 276 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН України № 1/11-87 від 06.01. 2011 р.).
 8. Безпека життєдіяльності та охорона праці: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик, Т.П.Поведа, О. Г. Чорна. − Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2017. – 164 с.
 9. Безпека життєдіяльності та охорона праці: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик, Т.П.Поведа,О. Г. Чорна. − Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – 108 с.

 Наукові статті та тези

 1. Панчук О.П. Формування педагогічної компетентності у майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю / О.П.Панчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14, у 3-ох т. ‑ Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 2. – С. 60-61.
 2. Панчук О.П. Організація професійного самовизначення старшокласників у процесі трудового навчання/ О.П.Панчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 8.   Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 59-62.
 3. Панчук О.П. Тестування як засіб об’єктивізації тематичного контролю знань учнів з трудового навчання та фізики / О.П.Панчук// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного   університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — Вип. 21: «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних  і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 77-80.
 4. Панчук О.П. Організація професійного самовизначення старшокласників у процесі трудового навчання / О.П.Панчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 15, у 3-ох т.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Т. 2. – С. 82-85.
 5. Панчук О.П. Принципи реалізації неперервної професійної освіти в концепції “Освіта упродовж життя” / О.П.Панчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.  – Випуск 9.  –  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 83-86.
 6. Панчук О.П. Розвиток творчих здібностей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю як складової професійної компетентності / О.П.Панчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22: «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 106-108.
 7. Панчук О.П. Моніторинг електромагнітного забруднення навколишнього середовища в курсі «Основи охорони праці» / О.П.Панчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 16, у 3-ох т.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Т. 2. – С. 30-32.
 8. Панчук О.П. Перспективи викладання дисциплін безпекового циклу у світі загроз та викликів сучасності / О.П.Панчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10.  –  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 11-16.
 9. Мендерецький В.В., Недільська У.І., Панчук О.П. Навчання аналізу ризику та кризового менеджменту в контексті навчань з безпекових дисциплін // Педагогіка безпеки. – 2017, № 2. – С. 6-13. Всеукраїнський журнал.
 10. Панчук О.П. Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін без пекового циклу / О.П.Панчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23: «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю». – С. 200-204.
 11. Панчук О.П. Психолого-педагогічні основи управління процесом формування експериментаторської компетентності школярів / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, У.В. Недільська, О.М. Ніколаєв, О. П. Панчук // The scientific method. – Вип. 7(7)/2017.  – С. 59-64. – Режим доступу:  smt-journal.com.
 12. Панчук О.П. Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін безпекового циклу / О.П.Панчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23: «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю». – С. 200-204.
 13. Панчук О.П. Перспективи викладання дисциплін безпекового циклу у світі загроз та викликів сучасності /О.П. Панчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.-Випуск 10.- Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017-162с. С.89-94.
 14. Панчук О.П. Значення безпекової компетентності при підготовці майбутнього фахівця /О.П. Панчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.-Випуск 11.- Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018-162с. С.70-74.
 15. Панчук О.П Проблеми впровадження проектно-технологічної діяльності учнів як ефективного методу розвитку науково-технічної творчості /О. П. Панчук// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. — 194 с. С.164-167.

Зарубіжні видання

 1. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Competence aspects of formation future specialist. – Austria-science: Inns-bruck, Austria. – VOL 18, No 22. – 2018. – P. 55-70.
 2. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Development of experimental competence students in higher education staff. – Colloquium-journal»,  Warszawa, Poland. -2019, №2(26). – P. 38-42.
 3. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Quality management professional education based on creating target programs. – Spirit time: Berlin, Germany. – VOL 2, №13. – 2019. – P. 13-16.
 4. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Cause result unity forecast and result   of   – Fundamentalis scientiam, Madrid, Spain. – VOL 1, №26. – 2019. – P. 41-49.
 5. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. The theoretical foundations of management processes of formation of the future expert // Sciences of Europe: Praha, Czech Republic. – VOL 2, No 15. – 2017. – P. 55-70.
 6. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Panchuk O.P. Psycho-pedagogical bases of management the process of formation of innovative competence of students The scientific method. – Warszawa: Ciołka 13. – VOL 1, No 7. – 2017. – P. 59-64.
 7. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nicolaev O.M., Panchuk O.P. Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, June 23 – June 29, 2017).
 8. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Dialectics of objective control over predicted outcomes of teaching the individual // стаття прорецензована та прийнята до друку в наукометричний журнал «Cambridge Journal of Education», який входить до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science ISSN: 0305-764X, E-ISSN: 1469-3577.

Свідоцтва авторського права на твір 

 1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): навчальний посібник. – 2-е видання  / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик, У.І. Недільська]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2015. – 208 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 68091 від  10.2016 р.).
 2. П.С. Атаманчук., О.П. Панчук. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів: монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 252с. (Свідоцтво авторського права на твір № 72507 від  06.2017 р.).
 3. Атаманчук П.С., Білик Р.М., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Поведа Т.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навчальний посібник.  Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017.  – 164 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 79249 від 22.05.2018 р.).