ЗАПРОШУЄМО НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів,  здобувачів вищої освіти, представників державних установ освіти, вчителів взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В STEM-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»,

яка відбудеться 7-8 жовтня 2020 року на базі кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інформаційний лист

Оргкомітет