23 червня 2021 року відбувся комплексний кваліфікаційний іспит в групі F1B18 за спеціальністю 014 “Середня освіта. Фізика”, за освітньою програмою “Фізика. Інформатика”.

Комісія у складі голови, кандидата фізико-математичних наук, доцента Поведи Р.А., кандидата фізико-математичних наук, завідувача кафедри фізики Оптасюка С.В., доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики Куха А.М. та декана фізико-математичного факультету, кандидата фізико-математичних наук, професора Щирби В.С. заслухали відповіді студеннтів і високо оцінили їх здобутки в галузях фізики, інформатики, методик навчання фізики таінформатики.

Студенти продемонстрували високий рівень фахових знань, відповідний рівень професійних компетентностей та стійкість і сформованість науковопедагогічного світогляду.