Лабораторія “Фізика напівпровідників”

Лабораторію засновано    у 1998 році.

Керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор КРИСЬКОВ ЦЕЗАРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Напрямки наукової діяльності:

 • Синтез та вирощування кристалів напівпровідникових сполук для термоелектрики, фотоелектрики і оптичного запису інформації
 • Теоретичне моделювання фізичних процесів і явищ у напівпровідниках
 • Дослідження фізичних властивостей напівпровідників
 • Розробка фізичних моделей дефектоутворення та їх впливу на властивості напівпровідників
 • Виготовлення наукового обладнання
 • Конструювання термоелектричних і оптоелектронних пристроїв та їх тестування.

Основні досягнення:

 • Вдосконалено способи підвищення гомогенності напівпровідникових сполук та їх однорідного легування (патенти України на корисні моделі №№ 43897, 43898, зареєстровані 10.09.2009 р.)
 • Досліджено вплив домішок на фізичні властивості напівпровідників, зокрема отримана фаза «спінового скла», перспективного для розробки пристроїв спінтроніки
 • Виготовлені та апробовані лабораторні зразки термоелектричних перетворювачів енергії
 • Отримані халькогенідні скловидні сполуки для оптичного запису інформації надвисокої щільності
 • Результати наукових досліджень відзначені дипломами і золотими медалями Міжнародних виставок «OPTICS-EXPO” м. Москва, 2009 р., салону винаходів «Новое время», золота медаль Нікола Тесли (Академія наук Угорщини) м. Севастополь, 2011 р., «Високі технології» м. Київ, 2011, 2012 рр.