Коршаку Є.В. – 85! Вшановуючи корифея…

Науково-практична конференція «ОСВІТА та НАУКА: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє» до дня народження професора Коршака Є.В. відбулася 23-25 вересня у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ). У роботі конференції прийняли активну участь викладачі кафедри фізики Атаманчук П.С., Кух А.М., Губанова А.О. та ін. Пригадуючи науковий доробок Коршака Є.В., його особистісні якості як керівника, методиста,  учителя,  популяризатора фізичної науки, натхненника і організатора Всеукраїнського науково-методичного семінару “Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії”, редактора журналу “Фізика та астрономія в школі”, учасники конференції віддали шану великому ученому і педагогу та розкрили новітні тенденції в розвитку освіти та науки.

Конференція відбулася в дистанційному режимі.

Розширене засідання кафедри фізики

23 вересня відбулося розширене засідання кафедри фізики на якому слухалось питання про звіт докторантів та аспірантів за звітний період. Серед запрошених – доктор педагогічних наук, професор. Корець М.С.; доктор  педагогічних наук, професор Бахмат Н.В.; доктор педагогічних. наук, професор. Дуганець В.І.; доктор педагогічних наук, професор. Яшанов С.М.

Найбільш цікавою і плідною була доповідь про результати докторського дослідження БІЛИКА Романа Миколайовича «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці у закладах професійної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, науковий консультант доктор педагогічних наук, проректор – Корець М.С.).  У результаті всебічного розгляду та обговорення  результатів дослідження дійшли висновку, що робота Білика Р.М. є завершеним науковим дослідженням, що містить науково обґрунтовані результати, має безсумнівне теоретичне та практичне значення теорії і методики професійної освіти, відповідає вимогам до оформлення дисертацій та Порядку присудження наукових ступенів і рекомендується до захисту у Спеціалізованій вченій раді Д.26.053.19 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Практика у магістрантів

23 вересня 2020 року відбулась настановна конференція для магістрантів 2-го курсу, які з 28 вересня спробують свої можливості на посадах асистентів кафедр фізики, математики та інформатики, а також виконуватимуть обов’язки кураторів академічних груп фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.