Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИКИ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)
за освітньо-професійною програмою
Середня освіта (Фізика, інформатика).

Бакалавр  Магістр

На основі повної загальної середньої освіти

на основі диплома бакалавра/магістра (спеціаліста)

На основі диплома молодшого спеціаліста

на основі диплома бакалавра/магістра (спеціаліста – перехресний вступ)